Πληροφορίες για Νομικούς

Το RadioPro.gr πρωτοπορεί και προσφέρει νομικές πληροφορίες μόνο για δικηγόρους επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν θέματα με τα πνευματικά και τα συγγενικά δικαιώματα. Εκτός από τα έγγραφα που θα σας αποστείλουμε, πολλές από τις δράσεις, τις οδηγίες και τις συμβουλές μας, δημοσιεύονται τακτικά στο επίσημο blog της εταιρείας μας.

Ο πλήρης νομικός μας φάκελος δεν επιδέχεται σοβαρής αμφισβήτησης από τη στιγμή που το ρεπερτόριο που αναπαράγουμε προστατεύεται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής RadioPro. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν κάποιος επαγγελματίας είναι υπόχρεος οφειλών προς τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, εμείς θα τον ενημερώσουμε πρώτοι και θα τον καλέσουμε να γίνει νόμιμος! Σε διαφορετική περίπτωση, όπως έχουμε αποδείξει, δεν μας σταματάει τίποτα από το να προστατεύσουμε τους συνδρομητές μας με τρόπο απόλυτο! Χωρίς “κοκορομαχίες” και ανούσιες “κόντρες”, αλλά με όπλο τη νομιμότητα και τα πραγματικά περιστατικά, για να προσφέρουμε σε κάθε συνδρομητή μας την ηρεμία για να αναπτύξει την επιχείρησή του.

Στόχος των εγγράφων του Νομικού Φακέλου RadioPro είναι να γίνει κατανοητό το επίπεδο της προστασίας που παρέχουμε, ώστε να μη φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο, ή αν φτάσει να επικρατήσει η Αλήθεια και το Δίκαιο. Άλλωστε ο ΟΣΔ RadioPro διαχειρίζεται τόσο πνευματικά, όσο και συγγενικά δικαιώματα!

Νόμιμη μουσική για καταστήματα με το RadioPro.gr

Βίντεο. Το Πρώτο Μάθημα του RadioPro.gr για τα δικαιώματα της μουσικής, με απλά λόγια.

Αίτημα Παροχής Νομικών Πληροφοριών