Βασικά σημεία της νομοθεσίας

Σύμφωνα με την ελληνική και την κυπριακή νομοθεσία, κάθε μουσικό κομμάτι, τη στιγμή της δημιουργίας του αποκτάει πνευματικά δικαιώματα. Επομένως νομικά, αλλά και πρακτικά, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει μουσική “χωρίς πνευματικά δικαιώματα” και όποιος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, απλά δεν έχει ξεκαθαρίσει τις έννοιες του νόμου.

Η αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου των πνευματικών δικαιωμάτων διαρκεί για 70 χρόνια μετά το θάνατο του τελευταίου δημιουργού. Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού δεν λήγει ποτέ. Επομένως, μπορούμε να αναπαράγουμε ελεύθερα μόνο μουσική, για τη δημιουργία της οποίας οι συντελεστές πέθαναν τουλάχιστον πριν 70 χρόνια. Αν η ηχογράφηση είναι νεότερη, τότε η μουσική μπορεί να μην έχει πνευματικά, αλλά έχει συγγενικά δικαιώματα και αυτά αφορούν τους μουσικούς που έπαιξαν τη μουσική, οπότε δεν είναι ελεύθερη.

Η διάρκεια των συγγενικών δικαιωμάτων των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια μετά την ημερομηνία της ερμηνείας ή εκτέλεσης, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τη διάρκεια της ζωής του ερμηνευτή ή εκτελεστή.

Παράδειγμα: Μία σύνθεση του Μπετόβεν, που πέθανε το 1827, δεν έχει πνευματικά δικαιώματα, αλλά αν η εκτέλεση της έγινε από μια συμφωνική ορχήστρα πριν από 40 χρόνια, η συγκεκριμένη εκτέλεση έχει συγγενικά δικαιώματα και η αναπαραγωγή της μουσικής δεν είναι ελεύθερη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: CREATIVE COMMONS ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

creative-commons logoΕιδική κατηγορία μουσικής είναι αυτή για την οποία οι δημιουργοί της έχουν επιλέξει να την εκδώσουν με τη χρήση των αδειών δικαιωμάτων Creative Commons. Δεν σημαίνει όμως ότι ένα τραγούδι είναι ελεύθερο για χρήση σε μια επιχείρηση, μόνο και μόνο επειδή έχει άδεια δικαιωμάτων Creative Commons. Πολλές φορές ισχύει το αντίθετο, αφού οι άδειες Creative Commons είναι πολλές και διαφορετικές. Τις περισσότερες φορές δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση της μουσικής, δηλαδή η χρήση της σε οποιοδήποτε επιχείρηση παράγει κέρδος, ακόμη κι αν η μουσική δεν είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία εσόδων.

Πρόσφατη δικαστική απόφαση στη Γερμανία, έκρινε ότι η χρήση μουσικής με άδεια Creative Commons, στην οποία επιτρέπεται η ελεύθερη προσωπική χρήση και απαγορεύεται η εμπορική χρήση όπως την αναλύσαμε παραπάνω, είναι παράνομη εφόσον δεν έχουν πληρωθεί τα σχετικά δικαιώματα ή δεν έχει γίνει συμφωνία με το δημιουργό που να αφορά τη χρήση σε επιχείρηση.

Συνεπώς δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί αν η μουσική που επιλέγετε μόνος σας είναι ελεύθερη δικαιωμάτων και γι αυτό χρειάζεστε το Radiopro.gr για την πιο οικονομική αλλά κυρίως νόμιμη αναπαραγωγή.

Το RadioPro.gr σας εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο για να λάβετε ή να ανανεώσετε την Άδεια Μουσικών Οργάνων και να μην κινδυνεύετε.

Για να είστε πραγματικά νόμιμοι δεν αρκεί μόνο να αναπαράγετε μουσική δημιουργών που δεν ανήκουν σε κάποια από τις γνωστές στην Ελλάδα εταιρείες εκπροσώπησης. Οφείλετε να έχετε και τη σύμφωνη γνώμη του ανεξάρτητου πνευματικού δημιουργού, ότι σας επιτρέπει τη δημόσια χρήση της μουσικής ή του έργου που έχει δημιουργήσει, εφόσον έχετε οποιοδήποτε κέρδος από την εμπορική σας δραστηριότητα, ακόμη και αν αυτή είναι παντελώς άσχετη από τη χρήση του έργου.

RADIOPRO.GR = ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι)Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι), είναι ένας κρατικός φορέας που εποπτεύει όλους τους οργανισμούς δικαιωμάτων της Ελλάδας. Ο επίσημος κρατικός φορέας έχει εκδώσει μια γνωμοδότηση που αναφέρει ότι εάν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο μουσική και τραγούδια καλλιτεχνών που δεν ανήκουν σε οργανισμούς δικαιωμάτων, τότε δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αμοιβή σε αυτούς. Την γνωμοδότηση αυτή θα τη λάβετε μαζί με το συνδρομητικό πακέτο του RadioPro.gr. Στην Κύπρο υπεύθυνος φορέας είναι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Κάνοντας ένα βήμα παραπάνω στην νομική σας κάλυψη έχουμε λάβει την απαραίτητη άδεια από τον εκάστοτε δημιουργό, την οποία έχουμε στη διάθεση μας για κάθε μουσική/τραγούδι που μεταδίδουμε, ενώ κάθε φορά που εσείς αναπαράγετε ένα μουσικό έργο, αυτό καταγράφεται στις βάσεις δεδομένων μας, έτσι ώστε να μπορούμε να ανατρέξουμε ανά πάσα στιγμή στις χρονικές στιγμές αναπαραγωγής του και να το επιβεβαιώσουμε.

Αυτό σημαίνει ότι αν ποτέ βρεθείτε στη δύσκολη θέση να αποδείξετε ότι η μουσική που αναμεταδίδατε από τους σταθμούς του RadioPro.gr ήταν νόμιμη, μπορούμε να σας χορηγήσουμε ειδική βεβαίωση για νομική χρήση, που να αποδεικνύει πότε συνδεθήκατε στο σύστημα μας, πότε αποσυνδεθήκατε και ποια έργα αναπαράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ήσασταν συνδεδεμένος.

Η χρήση των συνδρομητικών πακέτων του RadioPro.gr σας προσφέρει την οικονομικότερη ολοκληρωμένη λύση για ποιοτική μουσική, αλλά και πλήρη νομιμότητα. Η μουσική μας όχι μόνο πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, αλλά σας προμηθεύουμε με όλα τα νομιμοποιητικά στοιχεία που χρειάζεστε για να το αποδείξετε στα ελεγκτικά όργανα.