Νομιμοποιητικα εγγραφα

Τα παρακάτω αρχεία είναι προσβάσιμα μόνο στους συνδρομητές μας και προστατεύονται με τον κωδικό  του RadioPro.gr. Εκτός των παρακάτω εγγράφων, πολλές από τις δράσεις, τις οδηγίες και τις συμβουλές μας, δημοσιεύονται τακτικά στο επίσημο blog της εταιρείας μας.

Ο πλήρης νομικός μας φάκελος δεν επιδέχεται σοβαρής αμφισβήτησης από τη στιγμή που το ρεπερτόριο που αναπαράγουμε προστατεύεται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής RadioPro. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν κάποιος επαγγελματίας είναι υπόχρεος οφειλών προς στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, εμείς θα τον ενημερώσουμε πρώτοι και θα τον καλέσουμε να γίνει νόμιμος! Σε διαφορετική περίπτωση, όπως έχουμε αποδείξει, δεν μας σταματάει τίποτα από το να προστατεύσουμε τους συνδρομητές μας με τρόπο απόλυτο! Χωρίς “κοκορομαχίες” και ανούσιες “κόντρες”, αλλά με όπλο τη νομιμότητα και τα πραγματικά περιστατικά, για να προσφέρουμε σε κάθε συνδρομητή μας την ηρεμία για να αναπτύξει την επιχείρησή του.

Στόχος των εγγράφων που παραθέτουμε (αποτελούν ικανό τμήμα του νομικού μας φακέλου) είναι να γίνει κατανοητό το επίπεδο της προστασίας που παρέχουμε, ώστε να μη φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο, ή αν φτάσει να επικρατήσει η Αλήθεια και το Δίκαιο. Άλλωστε ο ΟΣΔ RadioPro διαχειρίζεται τόσο πνευματικά, όσο και συγγενικά δικαιώματα!

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που οφείλετε να υποβάλετε, αναφορικά με τη χρήση μουσικής στον επαγγελματικό χώρο σας, για να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Προσοχή: πλέον, στην Ελλάδα η έκδοση Άδειας Χρήσης Μουσικής και Μουσικών Οργάνων από το Δήμο έχει ακυρωθεί σαν διαδικασία και αντικαταστάθηκε από απλή γνωστοποίηση, για αυτό να μη δίνετε σημασία όταν ακούτε για ποινές και αναγκαστικές πληρωμές, για να πάρετε την άδεια μουσικών οργάνων.

Στο δεύτερο μέρος του φακέλου θα δείτε τα έγγραφα που παρέχουμε στους συνδρομητές μας για δικαστική χρήση, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Εδώ περιλαμβάνονται νομικά έγγραφα, γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων αρχών και επαρκή νομολογία, μαζί με οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ένας νομικός για να αντιμετωπίσει τυχόν “απονενοημένα διαβήματα” κατά των συνδρομητών μας. Μέχρι σήμερα κανείς σώφρων εκπρόσωπος ΟΣΔ δεν έχει κινηθεί νομικά κατά συνδρομητή μας για τη δική μας μουσική, αφού είμαστε ο ασφαλέστερος και πλέον νόμιμος εναλλακτικός πάροχος στην Ελλάδα.

Το τρίτο μέρος των αρχείων περιέχει γνωμοδοτήσεις του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και οδηγίες προς τους Δήμους, μαζί με ένα εκτεταμένο αρχείο της Ελληνικής και Κυπριακής Νομοθεσίας. Αν οι υπηρεσίες της περιοχής σας αρνηθούν να πράξουν τα νόμιμα, προβείτε άμεσα στην ενημέρωση του Τμήματος Υποστήριξης του RadioPro, ώστε να επιληφθεί του θέματος άμεσα το εξειδικευμένο νομικό μας τμήμα.

Νόμιμη μουσική για καταστήματα με το RadioPro.gr

Βίντεο. Το Πρώτο Μάθημα του RadioPro.gr για τα δικαιώματα της μουσικής, με απλά λόγια.

Σημαντικά αρχεία εγγράφων και κινήσεων (Α’ Μέρος)

1. Υπεύθυνη Δήλωση Χρήσης Μουσικής: Πρόκειται για την υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, με την οποία δηλώνετε ότι η μουσική, την οποία αναπαράγετε στον επαγγελματικό σας χώρο, δεν ανήκει σε καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από την ΕΥΕΔ (πρώην) ΑΕΠΙ, την Αυτοδιαχείριση και τον GEA (Grammo – Ερατώ – Απόλλων) στην Ελλάδα, όπως και από την PRS και τη Grammo στην Κύπρο. Η υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται για κάθε νόμιμη χρήση, με γνήσιο υπογραφής από αρμόδια αρχή, και φυλάσσεται στο σχετικό φάκελο εντός της επιχείρησής σας, για να μπορείτε να αποδείξετε χωρίς την παραμικρή αμφιβολία και με την εγκυρότητα Δημόσιας Αρχής την έναρξη χρήσης του ρεπερτορίου μας.

Είναι σημαντικό να αποδεικνύετε πέραν κάθε αμφιβολίας ότι παίζετε δημόσια μόνο το δικό μας ρεπερτόριο και δεν έχετε τη δυνατότητα να παίξετε εμπορικό ρεπερτόριο που να εκπροσωπείται από τους εισπρακτικούς οργανισμούς δικαιωμάτων.

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβληθεί σε όποιον εισπρακτικό οργανισμό έρθει σε επαφή μαζί σας, μαζί με τη δική μας Βεβαίωση ότι η δημόσια αναπαραγωγή του μουσικού μας ρεπερτορίου δεν δημιουργεί οφειλές για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης προέρχεται από γνωμοδοτήσεις του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) του Υπουργείου Πολιτισμού, για την απαλλαγή των επαγγελματιών από τις αμοιβές για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα και δεν πρέπει να αλλαχθεί. Οποιαδήποτε άλλη μορφή του κειμένου δεν είναι ακόλουθη με τις οδηγίες του Υπουργείου.

2α. Υποβολή στοιχείων μόνο για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και εγγραφή / ανανέωση / τροποποίηση των δεδομένων σας στο Notifybusiness.gov.gr . Η σελίδα φτιάχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα σας ζητήσει να συνδεθείτε μέσω Taxisnet και θα σας καθοδηγήσει στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων. Προσοχή: εντός 5 μηνών θα πρέπει να υποβάλετε προς το Δήμο τη σχετική γνωστοποίηση. Τέτοια υποχρέωση δεν υπάρχει στην Κύπρο.

2β. Αν διαθέτετε στην Ελλάδα ήδη Άδεια Μουσικής αορίστου χρόνου από το Δήμο της περιοχής σας (με το παλιό καθεστώς), τότε δεν είναι ανάγκη να προβείτε στην ενημέρωση του νομου 4442/2016. Αν το εστιατόριο και η καφετέρια λειτουργούν στα πλαίσια ξενοδοχειακής μονάδας, τότε την άδεια λειτουργίας τη λάβατε από τον ΕΟΤ και θα έπρεπε επιπρόσθετα να έχετε ζητήσει άδεια μουσικής από το Δήμο. Ελέγξτε την άδεια μουσικής που έχει εκδοθεί ήδη για τη μονάδα σας και επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης του RadioPro.gr.

3. Αντίγραφο της κοινοποίησης του άρθρου 7, παρ. 4 του Ν. 4481/2017 για τη νόμιμη έναρξη στην Ελλάδα της δραστηριότητας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) RadioPro Ltd προς τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.).

4. Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης του Ρεπερτορίου μας και πιστοποίηση απαλλαγής πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Η βεβαίωση θα σας σταλεί άμεσα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει, υπογεγραμμένη και έτοιμη προς χρήση. Αν επιθυμείτε να τη λάβετε εκτυπωμένη και σφραγισμένη από εμάς, απλά ενημερώστε το Τμήμα Υποστήριξης και θα σας αποσταλεί επιπλέον σε φυσική μορφή.

Έγγραφα για δικαστική χρήση εφόσον απαιτηθούν (Β’ Μέρος)

Το RadioPro.gr δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και δεν αρκείται σε απλές δηλώσεις και ισχυρισμούς χωρίς αντίκρυσμα, όπως σε πολλές περιπτώσεις παρόχων μουσικής που αναγκάζουν τους πελάτες τους να γίνουν παράνομοι, με βαριές καταδίκες και προβλήματα. Ο φάκελος της απόλυτης νομιμοποίησης των επαγγελματιών που παίζουν τη μουσική μας, περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τα εξής:

1. Το πλήρες ρεπερτόριο του RadioPro.gr σε 300 σελίδες (έως σήμερα), με αναφορά σε κάθε καλλιτέχνη και στον τίτλου του μουσικού έργου.

2. Γνωμοδότηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) αποκλειστικά προς το RadioPro.gr περί της απαλλαγής καταβολής αμοιβών για τα συγγενικά δικαιώματα του Οργανισμού GEA (Grammo – Ερατώ – Απόλλων), αναφορικά με τη δημόσια εκτέλεση των μουσικών έργων του ρεπερτορίου μας από επαγγελματίες.

3. Κοινοποίηση της γνωμοδότησης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Οργανισμό G.E.A. με Εξώδικη Δήλωση μας.

4 Συμφωνητικά των δικαιούχων των δικαιωμάτων του μουσικού ρεπερτορίου που αναπαράγει το RadioPro.gr, με επισυναπτόμενη τη μετάφραση στα Ελληνικά (πιστοποιημένη μετάφραση σφραγισμένη από δικηγόρο).

5. Εξώδικες Δηλώσεις των δικαιούχων προς τον Οργανισμό G.E.A. για την απαλλαγή των επαγγελματιών από τις αμοιβές για τα συγγενικά δικαιώματα κατά τη δημόσια εκτέλεση της μουσικής τους, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) του Υπουργείου Πολιτισμού ειδικά για το RadioPro.gr

6. Τα έγγραφα που υπεβλήθησαν σύμφωνα με το νόμο από την εταιρεία RadioPro Ltd προς Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) ώστε να ολοκληρωθεί α) η κοινοποίηση της έναρξης λειτουργίας της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης (Α.Ο.Δ.) με την επωνυμία «RadioPro Ltd» στην Ελλάδα, β) η εγγραφή της Α.Ο.Δ. στον ιστότοπο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) και γ) η κοινοποίηση της έναρξης λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) δικαιωμάτων μουσικής RadioPro Ltd στην Ελλάδα.

7. Τεχνική Έκθεση της εταιρείας RadioPro LLC, αλλά και συνεργαζόμενης με το RadioPro.gr τεχνικής εταιρείας, εφόσον χρειαστεί, με την οποία αποδεικνύεται πέραν κάθε αμφιβολίας η αναπαραγωγή της μουσικής μας, μέσω του λογαριασμού του κάθε συνδρομητή χωριστά. Η καταγραφή της χρήσης γίνεται σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο σε ειδικά αρχεία (server logs), ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ότι αναπαράγονταν από τον συνδρομητή τα έργα από τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη μας την οποιαδήποτε χρονική στιγμή του ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

8. Εκτεταμένη νομολογία για να μην υπάρχει το παραμικρό νομικό κενό στην προάσπιση του επαγγελματία.

9. Εξώδικο του RadioPro.gr προς τον ΟΣΔ GEA (Grammo – Ερατώ – Απόλλων) με το οποίο η εταιρεία RadioPro LLC ανακοινώνει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα και ενημερώνει τον GEA πως δεν του επιτρέπει την είσπραξη της εύλογης αμοιβής από τους χρήστες της μουσικής μας, για όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο ρεπερτόριο της RadioPro.

10. Έγγραφη ανταλλαγή νομικών απόψεων με τον GEA σχετικά με το ρεπερτόριο του RadioPro.gr. Έγινε σαφές προς τον GEA ότι το ρεπερτόριο που αναπαράγουμε δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής αμοιβής στον GEA, για αυτό και οι συνδρομητές μας δεν υποχρεούνται να πληρώσουν τον οργανισμό αυτό.

11. Έγγραφη ανταλλαγή νομικών απόψεων με την ΑΕΠΙ, μετά την προσπάθεια της ΑΕΠΙ να “εκφοβίσει” συνδρομητή του RadioPro.gr, για να ενημερωθεί τελικώς η τότε προσωρινή επίτροπος της ΑΕΠΙ και σημερινή προσωρινή διαχειρίστρια της ΕΥΕΔ, για τα νόμιμα και να σταματήσει τις οχλήσεις. Οι επιστολές κοινοποιήθηκαν στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) του Υπουργείου Πολιτισμού.

12. Επιστολή δικηγόρου Οργανισμού Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΟΣΔ) και απάντηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) με βάση την οποία δεν οφείλονται αμοιβές για τα συγγενικά δικαιώματα ανεξάρτητου ρεπερτορίου.

Αποφάσεις – Επιστολές – Έγγραφα (Γ’ Μέρος)

Απάντηση του Τμήματος Διοικητικών Κυρώσεων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά από ερώτημα του RadioPro.gr σχετικά με τη νέα διαδικασία γνωστοποίησης της αναπαραγωγής μουσικής από τις επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, αλλά και με θέματα χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου.

Η πρώτη γνωμοδότηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) προς τους Δήμους, σχετικά με την αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης περί εναλλακτικού ρεπερτορίου.

Η δεύτερη γνωμοδότηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) προς τους Δήμους, σχετικά με την αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης περί εναλλακτικού ρεπερτορίου. Περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση της υπεύθυνης δήλωσης περί χρήσης μουσικής που δεν εκπροσωπείται από την πρώην ΑΕΠΙ και την Αυτοδιαχείριση.

Ανακοίνωση του Τμήματος Οργανωμένου Οικονομικού και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για την Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών ή άλλων δικαιωμάτων. Η Ελληνική Αστυνομία, με την από 24 Ιουνίου 2015 ανακοίνωση της, ξεκαθαρίζει πως “σε περιπτώσεις που εκτελείται δημόσια μουσική σε καταστήματα, τα δικαιώματα της οποίας ανήκουν σε εμπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις που δεν συνιστούν Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται η υποχρέωση κατοχής άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής και ως εκ τούτου, δεν βεβαιώνεται παράβαση για παραβίαση του άρθρου 66 παρ. 4 του Ν. 2121/1993.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΠ 19421/24 Ιουνίου 2016) σύμφωνα με την οποία οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΑΕΠΙ, Αυτοδιαχείριση, GEA κλπ) δεν μπορούν να εκτελέσουν ελέγχους σε επαγγελματικούς χώρους εκτός αν συνοδεύονται από αστυνομικά όργανα. Οι εισπρακτικοί οργανισμοί δεν είναι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι μαρτυρίες τους είναι απλώς ιδιωτικές και επιδέχονται αμφισβήτησης. Η εγκύκλιος βασίζεται στην 293/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (293/2015) σύμφωνα με την οποία οι εκπρόσωποι των εισπρακτικών εταιρειών και των ΟΣΔ δεν μπορούν να εισέλθουν για έλεγχο στο κατάστημα, χωρίς να συνοδεύονται από τα αστυνομικά όργανα. Δεν διαθέτουν κάποια εξουσία και πρέπει να αποχωρήσουν, διαφορετικά πρέπει να κληθεί η αστυνομία για να συλληφθούν. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ, Αυτοδιαχείριση, GEA κλπ) δεν είναι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Ενημερωτικό για τους Δήμους από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) του Υπουργείου Πολιτισμού με το οποίο περιγράφεται η διαδικασία έγκρισης της Άδειας Λειτουργίας Μουσικής, χωρίς τη χρήση ρεπερτορίου από την ΑΕΠΙ και την Αυτοδιαχείριση.

Ανακοίνωση για το ακριβές περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης που πρέπει να υποβάλετε στο Δήμο της περιοχής σας, σύμφωνα με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) του Υπουργείου Πολιτισμού. Η υπεύθυνη δήλωση που σας προτείνουμε παραπάνω, είναι απόλυτα σύμφωνη με την ανακοίνωση αυτή.

Άδεια Λειτουργίας Μουσικής από το Δήμο Κρωπίας του Νομού Αττικής: Δείγμα άδειας που έχει χορηγηθεί με βάση την υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώθηκε ότι η μουσική που αναπαράγετε στον επαγγελματικό χώρο δεν ανήκει σε δημιουργούς της ΑΕΠΙ και της Αυτοδιαχείρισης.

Ο νόμος 2121/1993 (“Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα“), όπως διανέμεται σε έντυπο, από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο νόμος 2121/1993 (“Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα“) στην πλήρη του μορφή, με όλες τις προσθήκες, όπως ισχύει σήμερα (επικαιροποιημένος μέχρι και τον ν. 4531/2018).

Ο νόμος 4481/1997 (“Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού“) με τον οποίο εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων, τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών στην online χρήση μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά (EE L 84), τη ρύθμιση της λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή συλλογικής προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης, καθώς και την τροποποίηση διατάξεων του ν. 2121/1993.

Ο νόμος 4442/2016 με τον οποίο έχει ακυρωθεί η διαδικασία έκδοσης Άδειας Χρήσης Μουσικής και Μουσικών Οργάνων και στη θέση της υπάρχει η γνωστοποίηση προς το Δήμο (άρθρο 29).

Ο νόμος του 1976 (59/1976)περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων“, όπως ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία και ρυθμίζει τα δικαιώματα της μουσικής, με ολες τις τροποποιήσεις του.

Ο νόμος 65/2017 της Κυπριακής Δημοκρατίας (“Ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμος του 2017“) που ψηφίστηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά»,

Απόφαση του Δήμου Ρόδου για την ανάκληση προηγούμενης απόφασής του, με βάση την οποία δεν είχε χορηγήσει Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας σε ενδιαφερόμενο, επειδή δεν προσκόμισε βεβαίωση από την ΑΕΠΙ ή την Αυτοδιαχείριση. Ο επαγγελματίας τελικά δεν χρησιμοποίησε κανέναν από τους δύο οργανισμούς διαχείρισης, αντίθετα επέλεξε εναλλακτικό ρεπερτόριο.