Νομιμοποιητικά έγγραφα

Τα παρακάτω αρχεία είναι προσβάσιμα μόνο στους συνδρομητές μας και προστατεύονται με τον κωδικό  του RadioPro.gr. Εκτός των παρακάτω εγγράφων, πολλές από τις δράσεις, τις οδηγίες και τις συμβουλές μας, δημοσιεύονται τακτικά στο επίσημο blog της εταιρείας μας.

Το πρώτο μέρος με τα αρχεία εγγράφων που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που οφείλετε να υποβάλετε, αναφορικά με τη χρήση μουσικής στον επαγγελματικό χώρο σας, για να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Πλέον, στην Ελλάδα η έκδοση Άδειας Χρήσης Μουσικής και Μουσικών Οργάνων από το Δήμο έχει ακυρωθεί σαν διαδικασία και αντικαταστάθηκε από τη γνωστοποίηση που θα βρείτε παρακάτω.

Το δεύτερο μέρος των αρχείων, περιέχει γνωμοδοτήσεις του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και οδηγίες προς τους Δήμους, μαζί με ένα εκτεταμένο αρχείο της Ελληνικής και Κυπριακής Νομοθεσίας. Αν οι υπηρεσίες της περιοχής σας αρνηθούν να πράξουν τα νόμιμα, προβείτε άμεσα στην ενημέρωση του Τμήματος Υποστήριξης του RadioPro, ώστε να επιληφθεί του θέματος το νομικό τμήμα μας.

Νόμιμη μουσική για καταστήματα με το RadioPro.gr

Σημαντικά αρχεία εγγράφων και κινήσεων

1α. Υποβολή στοιχείων μόνο για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και εγγραφή / ανανέωση / τροποποίηση των δεδομένων σας στο Notifybusiness.gov.gr . Η σελίδα φτιάχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα σας ζητήσει να συνδεθείτε μέσω Taxisnet και θα σας καθοδηγήσει στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων. Προσοχή: εντός 5 μηνών θα πρέπει να υποβάλετε προς το Δήμο τη σχετική γνωστοποίηση. Τέτοια υποχρέωση δεν υπάρχει στην Κύπρο.

1β. Αν διαθέτετε στην Ελλάδα ήδη Άδεια Μουσικής αορίστου χρόνου από το Δήμο της περιοχής σας (με το παλιό καθεστώς), τότε δεν είναι ανάγκη να προβείτε στην ενημέρωση του νομου 4442/2016. Αν το εστιατόριο και η καφετέρια λειτουργούν στα πλαίσια ξενοδοχειακής μονάδας, τότε την άδεια λειτουργίας τη λάβατε από τον ΕΟΤ και θα έπρεπε επιπρόσθετα να έχετε ζητήσει άδεια μουσικής από το Δήμο. Ελέγξτε την άδεια μουσικής που έχει εκδοθεί ήδη για τη μονάδα σας και επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης του RadioPro.gr.

2. Υπεύθυνη Δήλωση Χρήσης Μουσικής: Πρόκειται για την υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, με την οποία δηλώνετε ότι η μουσική, την οποια αναπαράγετε στον επαγγελματικό σας χώρο, δεν ανήκει σε καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ, την Αυτοδιαχείριση και τον GEA (Grammo – Ερατώ – Απόλλων) στην Ελλάδα, αλλά και από την PRS και τη Grammo στην Κύπρο. Η υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται για κάθε νόμιμη χρήση, με γνήσιο υπογραφής από αρμόδια αρχή, και φυλάσσεται στο σχετικό φάκελο εντός της επιχείρησής σας, για να μπορείτε να αποδείξετε χωρίς την παραμικρή αμφιβολία και με την εγκυρότητα Δημόσιας Αρχής την έναρξη χρήσης του ρεπερτορίου μας. Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης προέρχεται από τη γνωμοδότηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) του Υπουργείου Πολιτισμού και δεν πρέπει να αλλαχθεί. Οποιαδήποτε άλλη μορφή του δεν είναι ακόλουθη με τις οδηγίες του υπουργείου.

3. Αίτηση προς την ΑΕΠΙ και την Αυτοδιαχείριση με  την οποία τους ζητάτε τα υπόλοιπα χρήματα σας πίσω, στην περίπτωση που προπληρώσατε ήδη κάποιο ποσό προς τους δύο οργανισμούς διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας.

4. Βεβαίωση χρήσης της πλατφόρμας RadioPro.gr και πιστοποίηση απαλλαγής πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Η βεβαίωση θα σας σταλεί άμεσα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει, υπογεγραμμένη και έτοιμη προς χρήση. Αν επιθυμείτε να τη λάβετε εκτυπωμένη και σφραγισμένη από εμάς, απλά ενημερώστε το Τμήμα Υποστήριξης και θα σας αποσταλεί επιπλέον σε φυσική μορφή.

5. Βεβαίωση της εταιρείας RadioPro LLC, αλλά και συνεργαζόμενης με το RadioPro.gr τεχνικής εταιρείας, εφόσον χρειαστεί, με την οποία αποδεικνύεται πέραν κάθε αμφιβολίας η αναπαραγωγή της μουσικής μας, μέσω του λογαριασμού σας στο RadioPro.gr. Η καταγραφή της χρήσης σας γίνεται σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο σε ειδικά αρχεία (server logs), ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ότι αναπαράγατε έργα από τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη μας τη χρονική στιγμή του ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. Σημείωση! Οι ελεγκτές των εισπρακτικών οργανισμών δεν έχουν δικαίωμα ελέγχου χωρίς τη συνοδεία εκπροσώπων του κράτους.

Χρήσιμα έντυπα

Εξώδικο του RadioPro.gr προς τον ΟΣΔ GEA (Grammo – Ερατώ – Απόλλων) με το οποίο η εταιρεία RadioPro LLC ανακοινώνει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα και ενημερώνει τον GEA πως δεν του επιτρέπει την είσπραξη της εύλογης αμοιβής από τους χρήστες της μουσικής μας, για τους καλλιτέχνες που εκπροσωπεί η RadioPro LLC.

Ανταλλαγή νομικών απόψεων με τον GEA σχετικά με το ρεπερτόριο του RadioPro.gr. Έγινε σαφές προς τον GEA ότι το ρεπερτόριο που αναπαράγουμε δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής αμοιβής στον GEA, για αυτό οι συνδρομητές μας δεν υποχρεούνται να πληρώσουν τον οργανισμό αυτό.

Ανταλλαγή νομικών απόψεων με την ΑΕΠΙ, μετά την προσπάθεια της ΑΕΠΙ να “εκφοβίσει” συνδρομητή του RadioPro.gr, για να ενημερωθεί τελικώς η προσωρινή επίτροπος της ΑΕΠΙ για τα νόμιμα και να σταματήσει τις οχλήσεις. Οι επιστολές κοινοποιήθηκαν στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η πρώτη γνωμοδότηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας προς τους Δήμους, σχετικά με την αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης περί εναλλακτικού ρεπερτορίου.

Η δεύτερη γνωμοδότηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας προς τους Δήμους, σχετικά με την αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης περί εναλλακτικού ρεπερτορίου. Περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση της υπεύθυνης δήλωσης περί χρήσης μουσικής που δεν εκπροσωπείται από την ΑΕΠΙ και την Αυτοδιαχείριση.

Ανακοίνωση του Τμήματος Οργανωμένου Οικονομικού και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για την Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών ή άλλων δικαιωμάτων. Η Ελληνική Αστυνομία, με την από 24 Ιουνίου 2015 ανακοίνωση της, ξεκαθαρίζει πως “σε περιπτώσεις που εκτελείται δημόσια μουσική σε καταστήματα, τα δικαιώματα της οποίας ανήκουν σε επρικές εταιρείες και επιχειρήσεις που δεν συνιστούν Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται η υποχρέωση κατοχής άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής και ως εκ τούτου, δεν βεβαιώνεται παράβαση για παραβίαση του άρθρου 66 παρ. 4 του Ν. 2121/1993.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΠ 19421/24 Ιουνίου 2016) σύμφωνα με την οποία οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΑΕΠΙ, Αυτοδιαχείριση, GEA κλπ) δεν μπορούν να εκτελέσουν ελέγχους σε επαγγελματικούς χώρους εκτός αν συνοδεύονται από αστυνομικά όργανα. Οι εισπρακτικοί οργανισμοί δεν είναι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι μαρτυρίες τους είναι απλώς ιδιωτικές και επιδέχονται αμφισβήτησης. Η εγκύκλιος βασίζεται στην 293/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (βλ. παρακάτω).

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (293/2015) σύμφωνα με την οποία οι εκπρόσωποι των εισπρακτικών εταιρειών και των ΟΣΔ δεν μπορούν να εισέλθουν για έλεγχο στο κατάστημα, χωρίς να συνοδεύονται από τα στυνομικά όργανα. Δεν διαθέτουν κάποια εξουσία και πρέπει να αποχωρήσουν, διαφορετικά πρέπει να κληθεί η αστυνομία για να συλληφθούν. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ, Αυτοδιαχείριση, GEA κλπ) δεν είναι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Ενημερωτικό για τους Δήμους από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) του Υπουργείου Πολιτισμού με το οποίο περιγράφεται η διαδικασία έγκρισης της Άδειας Λειτουργίας Μουσικής, χωρίς τη χρήση ρεπερτορίου από την ΑΕΠΙ και την Αυτοδιαχείριση.

Ανακοίνωση για το ακριβές περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης που πρέπει να υποβάλετε στο Δήμο της περιοχής σας, σύμφωνα με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) του Υπουργείου Πολιτισμού. Η υπεύθυνη δήλωση που σας προτείνουμε παραπάνω, είναι απόλυτα σύμφωνη με την ανακοίνωση αυτή.

Άδεια Λειτουργίας Μουσικής από το Δήμο Κρωπίας του Νομού Αττικής: Δείγμα άδειας που έχει χορηγηθεί με βάση την υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώθηκε ότι η μουσική που αναπαράγετε στον επαγγελματικό χώρο δεν ανήκει σε δημιουργούς της ΑΕΠΙ και της Αυτοδιαχείρισης.

Ο νόμος 2121/1993 (“Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα“), όπως διανέμεται σε έντυπο, από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο νόμος 2121/1993 (“Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα“) στην πλήρη του μορφή, με όλες τις προσθήκες, όπως ισχύει σήμερα (τελευταία ενημέρωση 28 Μαρτίου 2015 – Πηγή: ΝΟΜΟΣ)

Ο νόμος 4481/1997 (“Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού“) με τον οποίο εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων, τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών στην online χρήση μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά (EE L 84), τη ρύθμιση της λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή συλλογικής προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης, καθώς και την τροποποίηση διατάξεων του ν. 2121/1993.

Ο νόμος 4442/2016 με τον οποίο έχει ακυρωθεί η διαδικασία έκδοσης Άδειας Χρήσης Μουσικής και Μουσικών Οργάνων και στη θέση της υπάρχει η γνωστοποίηση προς το Δήμο (άρθρο 29).

Ο νόμος του 1976 (59/1976)περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων“, όπως ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία και ρυθμίζει τα δικαιώματα της μουσικής, με ολες τις τροποποιήσεις του.

Ο νόμος 65/2017 της Κυπριακής Δημοκρατίας (“Ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμος του 2017“) που ψηφίστηκε ηια σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά»,

Απόφαση του Δήμου Ρόδου για την ανάκληση προηγούμενης απόφασής του, με βάση την οποία δεν είχε χορηγήσει Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας σε ενδιαφερόμενο, επειδή δεν προσκόμισε βεβαίωση από την ΑΕΠΙ ή την Αυτοδιαχείριση. Ο επαγγελματίας τελικά δεν χρησιμοποίησε κανένας από τους δύο οργανισμούς διαχείρισης, αντίθετα επέλεξε εναλλακτικό ρεπερτόριο.