Κρατικά αναγνωρισμένη υπηρεσία

Το RadioPro.gr αναπαράγει μουσική από την επίσημα αναρτημένη στον ιστότοπο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι) Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης (Α.Ο.Δ.) Δικαιωμάτων Μουσικής RadioPro Ltdη οποία αποτελεί τη μοναδική μέχρι σήμερα Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης (Α.Ο.Δ.) στην Ελλάδα, που μετά την αναγνώριση της προχώρησε στην κοινοποίηση των απαραίτητων εγγράφων της παρ. 4 του α. 32 του νέου Νόμου 4481/2017. Καμία άλλη Α.Ο.Δ. δεν έχει ολοκληρώσει αυτή την υποχρέωση!

Επίσημη ανάρτηση της λειτουργίας της RadioPro Ltd στην Ελλάδα

Νόμιμη μουσική χωρίς πληρωμή σε ΑΕΠΙ, PRS, Αυτοδιαχείριση, GEA, Grammo

Η εταιρεία RadioPro Ltd λειτουργεί ήδη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φυσικά και στην Ελλάδα, ως Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μουσικής (Independent Management Entity – I.M.E.), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/26/ΕΕ.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί τη συνέχεια της απόλυτης συμμόρφωσης του Ομίλου μας προς τη νομοθεσία της ΕΕ, ειδικά μετά την αναγνώριση της RadioPro Ltd από το Intellectual Property Office του Ηνωμένου Βασιλείουπου τιμητικά τη συμπεριέλαβε στην επίσημη λίστα με τους κρατικά αποδεκτούς «Οργανισμούςαδειοδότησης και οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης» («Licensing bodies and collective management organisations») https://www.gov.uk/guidance/licensing-bodies-and-collective-management-organisations

Κρατική αναγνώριση για το RadioPro από την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου

Αποφύγετε λάθη που θα πληρώσετε ακριβά!

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι ο Όμιλος μας δεν έχει την παραμικρή σχέση με εταιρείες που υποστηρίζουν λανθασμένα ότι διαχειρίζονται εντός Ελλάδας συγγενικά δικαιώματα μουσικής, καταβάλλοντας αμοιβές για τα δικαιώματα αυτά απευθείας στους καλλιτέχνες, παραβιάζοντας ουσιαστικά την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση των συγγενικών δικαιωμάτων, όπως καθορίζεται από την ελληνική Νομοθεσία.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε εταιρείες που υποστηρίζουν ψευδώς ότι αναπαράγουν μουσική Creative Commons (η εμπορική χρήση της μουσικής με άδειες Creiate Commons δεν προβλέπεται στην Ελληνική Νομοθεσία!) ή έχουν δημιουργήσει «ιδιωτικές μουσικές βιβλιοθήκες» για τη δημόσια εκτέλεση των οποίων δήθεν δεν οφείλονται αμοιβές στον GEA, οδηγώντας τους πελάτες τους σε καταστρατήγηση του άρθρου 49 του ν. 2121/1993 και πιθανές δικαστικές καταδίκες.

Νόμιμη μουσική για καταστήματα με το RadioPro.gr

Ποιοτική μουσική σε κατηγοριοποιημένα κανάλια

Ο Όμιλος μας περιλαμβάνει τη μοναδική νόμιμη λύση https://www.RadioPro.gr για μουσική σε καταστήματα, χωρίς την υποχρέωση καταβολής αμοιβών σε PRS (ο αγγλικός οργανισμός πλέον δραστηριοποιείται στην Ελλάδα), ΑΕΠΙ, Αυτοδιαχείριση και G.E.A. (Grammo – Ερατώ – Απόλλων).

Επιπλέον, ως κρατικά αναγνωρισμένη οντότητα, σας συμβουλεύουμε να προχωρείτε σε άμεση κάλυψη της επιχείρησής σας για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής, χωρίς κενά διαστήματα, αφού η παύση πληρωμών δικαιωμάτων μουσικής συνεπάγεται βαρύτατες κυρώσεις για τους χρήστες, όπως επισημαίνει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας http://opi.gr/images/press_releases/28.02.2017_el.pdf

Το RadioPro.gr είναι η μόνη απόλυτα νόμιμη υπηρεσία αναπαραγωγής μουσικής ανεξάρτητων δημιουργών στην Ελλάδα, χωρίς να έχει την παραμικρή σχέση με παρόχους μουσικής που δραστηριοποιούνται παράνομα στην ελληνική αγορά. Αν μέχρι σήμερα έχετε κάνει το λάθος να εμπιστευτείτε την τύχη της μουσικής επένδυσης της επιχείρησής σας σε οποιονδήποτε ανταγωνιστή μας, το πιθανότερο είναι ότι παραβαίνετε το νόμο χωρίς να το γνωρίζετε καν!

Η μουσική που χρησιμοποιούμε προέρχεται από πολλαπλές πηγές και τα τραγούδια συνδυάζονται με αυστηρά κριτήρια επιλογής σε εξειδικευμένα κανάλια, που προσφέρουν σε εσάς και τους πελάτες σας τον καλύτερο background ήχο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχουμε φροντίσει η αναπαραγωγή της μουσικής μας σε κοινόχρηστους χώρους και καταστήματα στην Ελλάδα να είναι νόμιμη, χωρίς να πληρώνετε δικαιώματα σε ΑΕΠΙ, PRS, Αυτοδιαχείρηση, Grammo, Ερατώ, Απόλλων (GEA) ή οποιονδήποτε άλλον..

Για αυτό συνδυάζουμε μουσική από:

  • καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από την κρατικά αναγνωρισμένη Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης (ΑΟΔ) RadioPro Ltd, εταιρεία που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αναγνώριση από την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία του UK Intellectual Property Office (Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και λειτουργία εντός της Ελληνικής επικράτειας, με βάση τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4442/2016, όπως βεβαιώνει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι) του Υπουργείου Πολιτισμού.
  • μουσικά έργα των οποίων έχουν λήξει τα πνευματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο 2121/1993, μετά από ενδελεχή έρευνα.
  • μουσικά έργα των οποίων μοναδικός δικαιούχος των δικαιωμάτων τους είναι ο αμερικανικός μουσικός πάροχος RadioPro LLC.
  • δημιουργούς που έχουν εμπιστευτεί την αμερικανική εταιρεία RadioPro LLC, σεβόμενοι τη μη κυκλοφορία της μουσικής τους εντός 30 ημερών στις χώρες που κύρωσαν τη διεθνή σύμβαση της Ρώμης της 26ης Οκτωβρίου 1961 “περί προστασίας των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης”.

Το RadioPro.gr παίζει την καλύτερη μουσική για την επιχείρησή σας, στη πλέον συμφέρουσα τιμή και με κρατική αναγνώριση. Η επιλογή και η ευθύνη είναι δική σας.