Εξώδικη δήλωση του RadioPro.gr προς τον GEA

Το RadioPro.gr συνεχίζει την ανοδική πορεία του, με νέες διεθνείς συνεργασίες, αλλά παράλληλα διασφαλίζοντας την προστασία των συνδρομητών του. Για το λόγο αυτό πρόσφατα το νομικό τμήμα της εταιρείας μας απέστειλε εξώδικη δήλωση προς τον αστικό μη Κερδοσκοπικό οργανισμό συλλογικής διαχείρισης & είσπραξης συγγενικού δικαιώματος ήχου με την επωνυμία «GEA-GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ», που λειτουργεί με το διακριτικό τίτλο «GEA».

Eίναι στρατηγική επιλογή μας, αλλά και θέμα φιλοσοφίας γενικότερα, να μην αντιμετωπίζουμε εχθρικά τους καλλιτέχνες που έχουν επιλέξει (ή άλλοι έχουν επιλέξει για αυτούς) τη συνεργασία με τους ΟΣΔ, είτε είναι η ΑΕΠΙ, είτε η Αυτοδιαχείριση, είτε o GEA (Grammo – Ερατώ – Απόλλων). Για την ακρίβεια, δεν βλέπουμε καν εχθρικά τους ΟΣΔ. Ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί, με τον τρόπο που θεωρεί βέλτιστο, ωστόσο  υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης για όλους. Αν οι δημιουργοί και οι εκτελεστές καλλιτέχνες νοιώθουν άνετα με την επιλογή τους να μεταθέσουν την εποπτεία των δικαιωμάτων τους στους παρόντες οργανισμούς είναι θέμα ατομικό του καθενός και κανείς δεν δικαιούται να αναγκάσει έναν καλλιτέχνη να μπει σε «καλούπια». Σίγουρα εμείς δεν θα κρίνουμε και δεν θα χαρακτηρίσουμε ποτέ κάποιον καλλιτέχνη για την επιλογή του.

Όμως, όπως μέχρι σήμερα κάποιοι καλλιτέχνες έχουν απολαύσει μονοπωλιακή προβολή (για όποιους λόγους, ακόμη και λόγω της σημαντικότητας της εργασίας τους), έτσι και το RadioPro.gr έχει μια διαφορετική πρόταση με νέους καλλιτέχνες που επιθυμούν να ακουστούν σε επαγγελματικούς χώρους και να κερδίσουν και αυτοί κάποια χρήματα για το έργο τους.

Οι καλλιτέχνες μας έχουν επιλέξει τη συνεργασία με το RadioPro.gr, και σίγουρα την αποκλειστική μη συνεργασία με οποιονδήποτε οργανισμό προστασίας δικαιωμάτων μουσικής παγκοσμίως. Αν κάποιος καλλιτέχνης έχει προβεί στην παραμικρή ανάθεση εκπροσώπησης του στην ΑΕΠΙ, στην Αυτοδιαχείριση, στον GEA ή σε ξένες εταιρείες που συνεργάζονται μαζί τους ή με τη μουσική του δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής αμοιβής προς αυτούς τους οργανισμούς, δεν συμπεριλαμβάνεται στις ημερήσιες λίστες αναπαραγωγής των 34 καναλιών μας.

Δεν πιστεύουμε στον εχθρικό ανταγωνισμό, αλλά στη συμπόρευση και το συναγωνισμό. Η τέχνη δεν έχει όρια, περιορισμούς και σύνορα.

Ακολουθεί το κείμενο του εξωδίκου που η εταιρεία μας απέστειλε στον GEA την 30η Σεπτεμβρίου 2016, για να προστατέψουμε τους συνδρομητές μας, πριν ακόμη παραστεί η ανάγκη για κάτι τέτοιο.

 


Προς: Τον Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης & Είσπραξης Συγγενικού Δικαιώματος Ήχου με την επωνυμία «GEA-GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «GEA», που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό (Αθήνα), οδός Μεσογείων, αριθμός 231, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Δια της παρούσης σας ενημερώνουμε ότι η αλλοδαπή εταιρεία RadioPro LLC με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν περιλαμβάνει στο ρεπερτόριο της μουσικά έργα των οποίων τα συγγενικά δικαιώματα να εκπροσωπούνται είτε από εσάς, είτε από οποιονδήποτε τρίτο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης παγκοσμίως, με τον οποίο θα μπορούσατε, πιθανά, να έχετε την οποιαδήποτε συνεργασία.

Η εταιρεία RadioPro LLC λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Independent Management Entity – IMA), και στο ρεπερτόριο της ανήκουν μόνο ερμηνευτές, εκτελεστές μουσικών έργων, παραγωγοί και συντελεστές, που της έχουν αναθέσει τη δημόσια μετάδοση των έργων τους και τη διαχείριση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά (πνευματικών και συγγενικών) με σαφείς ρήτρες μη εκπροσώπησης από οποιονδήποτε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων παγκοσμίως. Εκτός αυτών, η RadioPro LLC εντάσσει στις λίστες αναπαραγωγής της ψηφιακής πλατφόρμας της και μουσικά έργα, για τα οποία έχει λήξει οριστικά το περιουσιακό στοιχείο των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων τους, σε πλήρη συμφωνία με την τοπική νομοθεσία της κάθε χώρας, όπου γίνεται η τελική δημόσια εκτέλεση από τους χρήστες των υπηρεσιών της εταιρείας.

Η εταιρεία RadioPro LLC δια μέσω των πολλαπλών δικτυακών τόπων της, όπως είναι για την Ελλάδα το www.radiopro.gr , αλλά και των συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων και εταιρειών, διαθέτει το ρεπερτόριο της προς τους χρήστες, ώστε να το αναπαράγουν δημόσια, χορηγώντας ανάλογη βεβαίωση – πιστοποίηση (εκ του περισσού) η οποία διευκρινίζει πως: «Το RadioPro.gr και η εταιρεία RadioPro LLC πιστοποιούν ότι η παραπάνω αναφερόμενη επιχείρηση αναπαράγει πολυμέσα από τις μουσικές συλλογές μας και σε αυτά περιλαμβάνεται μόνο μουσική που ανήκει σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ιδίως στην ΑΕΠΙ, την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και την GEA. Τα μουσικά έργα που αναπαράγονται από το RadioPro.gr δεν υπόκεινται σε οποιασδήποτε μορφής υποχρέωση για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματά τους, με εξαίρεση το RadioPro.gr και τους συνεργαζόμενους με αυτό οργανισμούς και εταιρείες».

Η εταιρεία RadioPro LLC δεν είναι Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και δεν εκδίδει «άδειες χρήσης», αντίθετα βεβαιώνει το περιεχόμενο της συνδρομητικής ψηφιακής πλατφόρμας της προς τους χρήστες αυτής και μόνο. Ο τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δημόσια χρήση μουσικής και την απόδοση της εύλογης αμοιβής προς τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, όπως και για την προσκόμιση στις αρμόδιες αρχές Υπεύθυνης Δήλωσης, με την οποία να διευκρινίζει ότι δεν είναι υπόχρεος για την καταβολή αμοιβής για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των μουσικών έργων τα οποία αναπαράγει δημόσια, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιεί δημόσια τη ψηφιακή πλατφόρμα αναπαραγωγής μουσικών έργων της εταιρείας RadioPro LLC.

Η εταιρεία RadioPro LLC αναγνωρίζει πως η καταβολή της αμοιβής που αντιστοιχεί στο συγγενικό δικαίωμα των δημόσια αναπαραγομένων έργων πρέπει να πραγματοποιείται προς τον GEA (Grammo – Ερατώ – Απόλλων) αφού είναι ο μόνος, μέχρι σήμερα, Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (άρθρο 49, Ν. 2121/1997), ωστόσο αυτό δεν αφορά τους χρήστες της μουσικής πλατφόρμας της αλλοδαπής εταιρείας RadioPro LLC, αφού η συγκεκριμένη εταιρεία δεν περιλαμβάνει ελληνικό ρεπερτόριο, δεν περιλαμβάνει μουσικά έργα στα οποία να συμμετάσχουν Έλληνες συντελεστές, ενώ για το ξένο ρεπερτόριό της δεν σας εξουσιοδοτεί να εισπράττετε εκ μέρους της εταιρείας, αλλά και των εκπροσωπούμενων από αυτήν ερμηνευτών, εκτελεστών καλλιτεχνών και παραγωγών οποιαδήποτε αμοιβή.

Παράλληλα, σας ενημερώνουμε πως η εταιρεία RadioPro LLC διαθέτει τις τεχνικές λύσεις, για να μπορεί να διαπιστώσει πέραν κάθε αμφιβολίας, τις χρονικές στιγμές που κάθε χρήστης της ψηφιακής πλατφόρμας της είναι συνδεδεμένος σε αυτήν και τα μουσικά έργα που αναπαράγονται κατά τη διάρκεια αυτής της σύνδεσης, ώστε να εκδώσει σχετική βεβαίωση για κάθε νόμιμη χρήση.

Η ύπαρξη σε έναν επαγγελματικό χώρο της σχετικής βεβαίωσης της εταιρείας RadioPro LLC και η δημόσια αναπαραγωγή μουσικών έργων αποκλειστικά από τη ψηφιακή πλατφόρμα της RadioPro LLC ισοδυναμεί με πιστοποίηση χρήσης μουσικής, για την οποία ο χρήστης δεν οφείλει την καταβολή αμοιβής για τα συγγενικά δικαιώματα της προς εσάς ή οποιονδήποτε άλλον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων.

Η εταιρεία RadioPro LLC παραμένει διαθέσιμη για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τους πολυάριθμους συνεργαζόμενους ξένους καλλιτέχνες, αλλά και παροχείς αντίστοιχου περιεχομένου, των οποίων τα έργα αναπαράγονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της RadioPro LLC, και δια αυτής αναπαράγονται σε δημόσιους χώρους και στην Ελλάδα από τους τελικούς χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών της.

 

Φωτογραφία άρθρου: Designed by Freepik

RadioPro.gr Rated 5 / 5 based on 5 reviews. | Review Us
Απέφυγε πρόστιμα χιλιάδων ευρώ!
Μάθε πως θα έχεις την καλύτερη background μουσική στην επιχείρησή σου και δεν θα πληρώσεις ξανά ΕΥΕΔ (πρώην ΑΕΠΙ), PRS, GEA, Αυτοδιαχείριση κ.α.
 • Σύννομη λειτουργία στην Ελλάδα & την Κύπρο!
 • Με κρατική αναγνώριση εντός Ε.Ε.
 • Βεβαίωση για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής.
 • Όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα.
 • Δεκάδες έτοιμα μουσικά κανάλια.
 • Καθημερινές αλλαγές από τους DJs μας.
 • Από μόλις 0.27 ευρώ την ημέρα!
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιθυμώ να λαμβάνω επικοινωνίες για τις υπηρεσίες του RadioPro.gr
Απέφυγε πρόστιμα χιλιάδων ευρώ με το RADIOPRO.GR
Μάθε πως θα έχεις την καλύτερη background μουσική στην επιχείρησή σου και δεν θα πληρώσεις ξανά ΕΥΕΔ (πρώην ΑΕΠΙ), PRS, GEA, Αυτοδιαχείριση κ.α.
 • Σύννομη λειτουργία στην Ελλάδα & την Κύπρο!
 • Με κρατική αναγνώριση εντός Ε.Ε.
 • Βεβαίωση για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής.
 • Όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα.
 • Δεκάδες έτοιμα μουσικά κανάλια.
 • Καθημερινές αλλαγές από τους DJs μας.
 • Από μόλις 0.27 ευρώ την ημέρα!
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Invalid icon.
Επιθυμώ να λαμβάνω επικοινωνίες για τις υπηρεσίες του RADIOPRO.GR