Ολοκλήρωση εγγραφής στο RadioPro

Στο τέλος της φόρμας πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τα δύο πεδία για την πρόσβαση στα κανάλια μας. Το όνομα (RADIO USERNAME) και ο κωδικός χρήστη (RADIO PASSWORD) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη σύνδεση στα κανάλια δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια με τα στοιχεία σύνδεσης στο site.

Με τον τρόπο αυτό έχετε τη δυνατότητα να δώσετε τα στοιχεία σύνδεσης στα κανάλια (radio username και radio password) στο προσωπικό σας χωρίς να γνωρίζουν τα στοιχεία σύνδεσης στο site και τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης